Elevernes ophold på St. Andst efterskole skal medføre en faglig udvikling, hvor de forberedes fagligt til afgangsprøverne i 9 og 10 klasse, men den faglige stolthed og udvikling er meget mere end det. Eleverne skal på skolen opleve en tryg faglig udvikling, hvor den enkelte elev indgår i et gensidigt forpligtende fællesskab, hvor man som elev er motiveret og åben for nye indtryk, ideer og tiltag. Den enkelte elev skal tage ansvar for hans/hendes egen faglige udvikling, med støtte fra skolens lærere. Eleverne skal lære af hinanden og reflektere over egen praksis i hverdagen, hvor der skal være plads til at vi lære af hinanden og ind tænker kreative løsninger.