Tæt forældrekontakt hele skoleåret

Når I som forældre sender jeres teenager på Store Andst efterskole, beder vi jer om at give slip. Giv for et år eller to slip på lektielæsning og daglig opfølgning på den faglige og personlige udvikling. Til gengæld garanterer vi, at intet barn får lov til at gemme sig bagerst i klasselokalet hos os. Kontinuerligt følger vi hele skoleåret op på forventningerne til jeres barns udvikling i samarbejde med jer.

 

Løbende kontakt og forventningsafklaring

Fra hjemmet kan I hele skoleåret være i kontakt med skolen via Skoleplan, som alle på skolen anvender. Her holder lærerne en kontaktbog sammen med jer på netop jeres barn, og I kan følge skolens uge- og årskalender. Blandt andet.

 

To fysiske møder på skolen

Samarbejdet om jeres barns udvikling starter, når I melder jer til skoleåret. Her laver vi den første forventningsafklaring og følger efterfølgende op med to møder og to skriftlige tilbagemeldinger foruden årskaraktererne i slutningen af skoleåret.

 

Inden skolestart: Forventningsafklaring. Hvad forventer I jer af skoleåret som helhed?

Inden efterårsferien: Introsamtale: På baggrund af den første tid,  afstemmer vi, hvad vi sigter mod både fagligt og personligt resten af efterskoleåret.

Efter juleferien: Midtvejsudtalelse. Hvor oplever vi, at jeres barn står nu? Skal jeres barn til prøver i alle fag eller fritages fra bestemte? Hvad arbejder vi målrettet med resten af efterskoleåret?

Inden skoleafslutning: Årskarakterer og udtalelser.

Afbalanceret inddragelse undervejs

En af de store styrker ved efterskolen som skoleform er, at de unge kommer hjemmefra og oplever at stå på egne ben. Læse- og skrivevanskeligheder eller ej har teenagere brug for at finde sig selv, danne deres egne meninger og prøve, kammeraterne og omgivelserne af. Skal det kunne lade sig gøre, må I som forældre slække tøjlerne i jeres barn.

Omvendt er det vores erfaring, at netop unge med læse- og skrivevanskeligheder har gavn af et udvidet samarbejde mellem forældrene og efterskolen. Derfor forsøger vi at inddrage jer i skolens arbejde, hvor det giver mening. Fx underviser vi vores forældre i anvendelsen af it-hjælpemidler, så I – også efter efterskoleåret – kan støtte jeres barn på denne front.

Ansøg nu eller flere spørgsmål?

Har du styr på hele?

Kontakt